Co je u nás
nového?

Nejžhavější zprávy přímo od zdroje.
Rádi se s vámi o ně podělíme.

Novinky

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

03. 01. 2019

Obchodní společnost MADE GROUP, a.s. oznamuje, že valná hromada rozhodla o přeměně akcií na zaknihované akcie. Všichni akcionáři se tímto vyzývají, v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., aby ve lhůtě pěti měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své akcie v provozovně obchodní společnosti MADE GROUP, a.s., Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9.

Archiv