Privacy policy

Pravidla provozu webových stránek

Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES osobních údajů (dále jen GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen Zákon) Vás chceme informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem tyto informace využíváme a jaká jsou Vaše práva a možné postupy v souladu s GDPR a Zákonem.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů a provozovatelem webových stránek je obchodní společnost MADE GROUP, a.s., IČO 271 24 151, se sídlem Kostelecká 894/61, Praha 9 - Čakovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jen Správce nebo Provozovatel).

Zdroje a zpracování osobních údajů

S cílem zabezpečit řádné fungování webové stránky madegroup.cz může Provozovatel ukládat na zařízení návštěvníka malé datové soubory – cookies, díky kterým si webová stránka madegroup.cz může na určitý čas uchovávat údaje o činnosti a nastavení (např. velikost písma apod.). Webová stránka používají soubory cookies na zapamatování si uživatelských nastavení návštěvníka a pro potřebnou funkcionalitu webové stránky. Návštěvník může všechny soubory cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude návštěvník při opakované návštěvě webové stránky madegroup.cz pravděpodobně muset manuálně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce webové stránky nemusí být funkční.

Při návštěvě webových stránek jsou používány funkční, statistické a marketingové cookies.

V případě, že Správce ke zpracování osobních údajů využívá služeb třetích osob, zaručuje, že tyto třetí osoby nakládají s osobnímu údaji stejně bezpečně jako on.

Práva návštěvníka

Návštěvník má právo požadovat po Správci informaci či potvrzení o tom, jaké osobní údaje o něm shromažďuje, za jakým účelem, způsob jejich získání, jejich výpis a jejich výmaz. Návštěvním má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci jím poskytnutých osobních údajů. Návštěvník má právo požadovat po Správci, aby v případě, že jsou jeho osobní údaje chybné, provedl jejich opravu. Správce má povinnost informovat návštěvníka v případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů.

Kontaktní e-mail Správce pro všechny záležitosti týkající se ochrany osobních údajů je: gdpr@madegroup.cz .